กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

ตะวันแดง มหาซน เชียงราย  ได้จัดงานแข่งขัน "กีฬาสีสัมพันธ์ ตะวันแดง มหาซน ต้านยาเสพติด" ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีของพนักงาน และใช้กีฬาเป็นเครื่องมือต้านภัยยาเสพติด