Photo Gallery

คอนเสิร์ต \" ตั๊กแตน ชลดา \" ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต \" ตั๊กแตน ชลดา \" ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต ลาบานูน ตะวันแดงโคราช

คอนเสิร์ต ลาบานูน ตะวันแดงโคราช

คอนเสิร์ต \" เฟลม\" ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต \" เฟลม\" ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต ลิฟท์ ออย ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต ลิฟท์ ออย ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต \" ระเบียบ วาทะศิลป์ \" ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต \" ระเบียบ วาทะศิลป์ \" ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต \"ไมค์ ภิรมย์พร \" ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต \"ไมค์ ภิรมย์พร \" ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต \\\\\\\"หินเหล็กไฟ \\\\\\\" ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต \\\\\\\"หินเหล็กไฟ \\\\\\\" ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต \\\"ปู พงษ์สิทธิ์ \\\" ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต \\\"ปู พงษ์สิทธิ์ \\\" ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต \\คาราบาว \\ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต \\คาราบาว \\ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต \\\" Lกฮ \\\" ตะวันแดง ฯพิษณุโลก

คอนเสิร์ต \\\" Lกฮ \\\" ตะวันแดง ฯพิษณุโลก

คอนเสิร์ต\"พี สะเดิด\"ตะวันแดงฯขอนแก่น

คอนเสิร์ต\"พี สะเดิด\"ตะวันแดงฯขอนแก่น

คอนเสิร์ต \"ไมค์ ภิรมย์พร \" ตะวันแดง ฯเชียงราย

คอนเสิร์ต \"ไมค์ ภิรมย์พร \" ตะวันแดง ฯเชียงราย

คอนเสิร์ต \"ไมค์ ภิรมย์พร\" ตะวันแดง ฯเชียงใหม่

คอนเสิร์ต \"ไมค์ ภิรมย์พร\" ตะวันแดง ฯเชียงใหม่

คอนเสิร์ต \"ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์\" ตะวันแดง ฯพิษณุโลก

คอนเสิร์ต \"ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์\" ตะวันแดง ฯพิษณุโลก

คอนเสิร์ต \"พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ\" ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต \"พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ\" ตะวันแดง ฯโคราช

คอนเสิร์ต \"พงษ์เทพ กระโดนชฎนาญ\" ตะวันแดง ฯสุรินทร์

คอนเสิร์ต \"พงษ์เทพ กระโดนชฎนาญ\" ตะวันแดง ฯสุรินทร์

คอนเสิร์ต \"slot machine\" ตะวันแดง ฯเชียงใหม่ 6 ก.พ.61

คอนเสิร์ต \"slot machine\" ตะวันแดง ฯเชียงใหม่ 6 ก.พ.61

คอนเสิร์ต \"slot machine\" ตะวันแดง ฯเชียงราย 7 ก.พ. 61

คอนเสิร์ต \"slot machine\" ตะวันแดง ฯเชียงราย 7 ก.พ. 61

คอนเสิร์ต \\\"ออย แสงศิลป์\\\" ตะวันแดง ฯขอนแก่น 8 ก.พ.61

คอนเสิร์ต \\\"ออย แสงศิลป์\\\" ตะวันแดง ฯขอนแก่น 8 ก.พ.61

ภาพคอนเสิร์ต\\\"Lกฮ\" 6 ก.พ. 61 ตะวันแดงฯอุบล

ภาพคอนเสิร์ต\\\"Lกฮ\" 6 ก.พ. 61 ตะวันแดงฯอุบล

ภาพคอนเสิร์ต\"พี สะเดิด\" 7 ก.พ. 61 ตะวันแดงฯสุรินทร์

ภาพคอนเสิร์ต\"พี สะเดิด\" 7 ก.พ. 61 ตะวันแดงฯสุรินทร์

ภาพคอนเสิร์ต\"คาราบาว\" 30 ม.ค. 61 ตะวันแดงฯพิษณุโลก

ภาพคอนเสิร์ต\"คาราบาว\" 30 ม.ค. 61 ตะวันแดงฯพิษณุโลก

คอนเสิร์ต \"มหาหิงค์\" 24 ม.ค. 61

คอนเสิร์ต \"มหาหิงค์\" 24 ม.ค. 61

คอนเสิร์ต เคลียร์ ตะวันแดง ฯ โคราช 24/1/61

คอนเสิร์ต เคลียร์ ตะวันแดง ฯ โคราช 24/1/61

คอนเสิร์ต \"เบิ้ล ปทุมราช\" อุบลราชธานี

คอนเสิร์ต \"เบิ้ล ปทุมราช\" อุบลราชธานี

คอนเสิร์ต 25 hours เชียงใหม่

คอนเสิร์ต 25 hours เชียงใหม่

คอนเสิร์ต โปเตโต้ เชียงใหม่

คอนเสิร์ต โปเตโต้ เชียงใหม่

คอนเสิร์ต พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ 8 มี.ค 60

คอนเสิร์ต พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ 8 มี.ค 60

คอนเสิร์ต ป้าง นครินทร์ เชียงใหม่

คอนเสิร์ต ป้าง นครินทร์ เชียงใหม่

คอนเสิร์ตพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ 20 ก.พ.60

คอนเสิร์ตพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ 20 ก.พ.60

คอนเสิร์ต เจ เจตริน ตะวันแดงฯ เชียงใหม่

คอนเสิร์ต เจ เจตริน ตะวันแดงฯ เชียงใหม่

คอนเสิร์ต_อุบลราชธานี

คอนเสิร์ต_อุบลราชธานี

#ดีต่อใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

#ดีต่อใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

งานจัดเลี้ยง-เชียงใหม่

งานจัดเลี้ยง-เชียงใหม่

เชียงใหม่-กิจกรรมงานโชว์

เชียงใหม่-กิจกรรมงานโชว์

เชียงราย - สุขใจคลายหนาว

เชียงราย - สุขใจคลายหนาว

อุบลราชธานี-วันเกิด

อุบลราชธานี-วันเกิด

เชียงใหม่ - กิจกรรมและงานโชว์

เชียงใหม่ - กิจกรรมและงานโชว์

เชียงใหม่ - คอนเสิร์ตหนุ่ย

เชียงใหม่ - คอนเสิร์ตหนุ่ย

เชียงใหม่ - คอนเสิร์ตน้าหงา น้าหว่อง

เชียงใหม่ - คอนเสิร์ตน้าหงา น้าหว่อง

เชียงใหม่ - คอนเสิร์ตแจ๊ส

เชียงใหม่ - คอนเสิร์ตแจ๊ส

เชียงใหม่ - บรรยากาศภายในร้าน

เชียงใหม่ - บรรยากาศภายในร้าน

เชียงราย - กิจกรรมและงานโชว์

เชียงราย - กิจกรรมและงานโชว์

เชียงราย - บรรยากาศภายในร้าน

เชียงราย - บรรยากาศภายในร้าน

ขอนแก่น - กิจกรรมและงานโชว์

ขอนแก่น - กิจกรรมและงานโชว์

ขอนแก่น - บรรยากาศภายในร้าน

ขอนแก่น - บรรยากาศภายในร้าน

อุบลราชธานี - พี่ปู พงษ์สิทธิ์

อุบลราชธานี - พี่ปู พงษ์สิทธิ์

อุบลราชธานี - งานโชว์ 4 ภาค

อุบลราชธานี - งานโชว์ 4 ภาค

อุบลราชธานี - บรรยากาศภายในร้าน

อุบลราชธานี - บรรยากาศภายในร้าน

บุรีรัมย์ - ดีเจ

บุรีรัมย์ - ดีเจ

บุรีรัมย์ - บรรยากาศภายในร้าน

บุรีรัมย์ - บรรยากาศภายในร้าน

บุรีรัมย์ - กิจกรรมตามเทศกาล

บุรีรัมย์ - กิจกรรมตามเทศกาล

สุรินทร์ - บรรยากาศภายในร้าน

สุรินทร์ - บรรยากาศภายในร้าน

สุรินทร์ - กิจกรรมและงานโชว์

สุรินทร์ - กิจกรรมและงานโชว์

โคราช - กิจกรรมลูกค้าจัดเลี้ยง

โคราช - กิจกรรมลูกค้าจัดเลี้ยง

โคราช - บรรยากาศภายในร้าน

โคราช - บรรยากาศภายในร้าน

SOUVENIR - ของที่ระลึก

SOUVENIR - ของที่ระลึก


เวลาเปิดให้บริการ

ทุกวัน
17:00 - 02:00PM

จองโต๊ะ

เชียงใหม่
เชียงราย
โคราช
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
สุรินทร์
บุรีรัมย์
พิษณุโลก