การแสดง

ตะวันแดง มหาซน กรุ๊ป
 
ตารางเวลาการขึ้นลง ของวงดนตรี 
 
ช่วงแรก 
ที่  สาขา  ดีเจ วง 
1 เชียงใหม่  เอก  พันตา 
2 เชียงราย  นที  จักรพรรดิ
3 โคราช  บิ๊ก พลายน้ำ 
4 ขอนแก่น  โอ๋  ฮักแพง 
5 อุบล  ฟอร์ด  วงศ์ตะวัน
6 สุรินทร์  เอ็ดดี้  จักรวาล 
7 บุรีรัมย์  กุ๊กกิ๊ก สายน้ำ 
       
ช่วงสอง 
ที่  สาขา  ดีเจ วง 
1 เชียงใหม่  เอก  จันทรา 
2 เชียงราย  นที  กาแล
3 โคราช  บิ๊ก ทานตะวัน 
4 ขอนแก่น  โอ๋  ฮักแพง 
5 อุบล  ฟอร์ด  ซำบายดี
6 สุรินทร์  เอ็ดดี้  เบญจมาศ  
7 บุรีรัมย์  กุ๊กกิ๊ก พสุธา  
       
ช่วงสาม 
ที่  สาขา  ดีเจ วง 
1 เชียงใหม่  เอก  พันตา 
2 เชียงราย  นที  จักรพรรดิ
3 โคราช  บิ๊ก โคจร  
4 ขอนแก่น  โอ๋  ชายน์  
5 อุบล  ฟอร์ด  วงศ์ตะวัน
6 สุรินทร์  เอ็ดดี้  จักรวาล 
7 บุรีรัมย์  กุ๊กกิ๊ก สายน้ำ 
       
ช่วงสี่ 
ที่  สาขา  ดีเจ วง 
1 เชียงใหม่  เอก  จันทรา  
2 เชียงราย  นที  กาแล
3 โคราช  บิ๊ก  
4 ขอนแก่น  โอ๋  ชายน์  
5 อุบล  ฟอร์ด  ซำบายดี
6 สุรินทร์  เอ็ดดี้  เบญจมาศ  
7 บุรีรัมย์  กุ๊กกิ๊ก พสุธา  
       

ร้านอาหาร, ผับ, ร้านเหล้า, ที่เที่ยวกลางคืน, ร้านน่านั่ง, ร้านนั่งชิลล์, ร้านดัง, restaurant, pub, night club, ตะวันแดง, tawandang  

เวลาเปิดให้บริการ

ทุกวัน
17:00 - 02:00PM

จองโต๊ะ

เชียงใหม่
เชียงราย
โคราช
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
สุรินทร์
บุรีรัมย์
พิษณุโลก