โครงการมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ตะวันแดง มหาซน ณ พิษณุโลก ร่วมกับ กรมสรรพสามิต

จัดโครงการมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน น้องๆ โรงเรียนท่ากระดุน