CSR

เราร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

CSR

Tawandang Mahason Club

18 กันยายน 2562

จิตอาสาช่วยงานโรงครัวพระราชทาน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 พนักงาน ตะวันแดง มหาซน ณ อุบลราชธานี ได้ไปเป็นจิตอาสา ให้กับโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม


ดูเพิ่มเติม

6 มิถุนายน 2562

ฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตะวันแดง มหาซน ณ พิษณุโลก จัดฝึกอบรม "แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย" ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา


ดูเพิ่มเติม

18 พฤษภาคม 2562

กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

ตะวันแดง มหาซน เชียงราย ได้จัดงานแข่งขัน "กีฬาสีสัมพันธ์ ตะวันแดง มหาซน ต้านยาเสพติด" ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีของพนักงาน


ดูเพิ่มเติม

25 เมษายน 2562

ฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตะวันแดง มหาซน เชียงราย จัดฝึกอบรม "แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย" ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรม


ดูเพิ่มเติม

23 พฤศจิกายน 2561

โครงการ "ตะวันแดงปันน้อง"

ตะวันแดง มหาซน ณ พิษณุโลก ได้มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล


ดูเพิ่มเติม

9 กรกฎาคม 2561

โครงการมอบทุนการศึกษา

ตะวันแดง มหาซน ณ พิษณุโลก ร่วมกับ กรมสรรพสามิต จัดโครงการมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน น้องๆ โรงเรียนท่ากระดุน


ดูเพิ่มเติม